Y Cwis Mawr Amaeth

05 July, 2020

This event is no longer available.

Bydd y Cwis Mawr Amaeth gan CFfI Cymru yn rhedeg dros bedwar nos Sul yn ystod mis Gorffennaf mewn partneriaeth â NFU Cymru, FUW, HCC a Ffederasiwn Cymdeithas Glaswelltir Cymru.

Bydd y rowndiau’n cael eu cynnal fel a ganlyn;
5ed Gorffennaf – NFU
12fed Gorffennaf – Ffederasiwn Cymdeithas Glaswelltir Cymru
19eg Gorffennaf – FUW
26ain Gorffennaf – HCC

Bydd enillydd ar ddiwedd pob rownd unigol ond hefyd enillydd cyffredinol ar ddiwedd y cyfnod o 4 wythnos.
Mae croeso i chi ymuno ac unrhyw rownd sengl ond am y siawns gorau o ennill yr holl beth, mae’n well ymuno â nhw i gyd!

I ymuno â’r cwis bydd angen y canlynol arnoch chi;
💻 Mynediad i ‘Zoom’ ar un ddyfais
📱 Mynediad i Kahoot! ar ddyfais arall

Os nad ydych chi’n teimlo’n gyffyrddus yn ymuno â’r alwad Zoom gallwch chi bob amser ddilyn y cwestiynau yn fyw ar Facebook ar dudalen y digwyddiad, cyn belled â bod gennych fynediad i Kahoot! hefyd, gan mai dyma sut rydych chi’n cyflenwi’ch atebion.

 

Digwyddiad Facebook er mwyn ymuno /https://www.facebook.com/events/735501763928294/

 

 • NFU Cymru
  July 5, 2020
  8:00 pm - 10:00 pm
 • Ffederasiwn Cymdeithas Glaswelltir Cymru
  July 12, 2020
  8:00 pm - 10:00 pm
 • FUW
  July 19, 2020
  8:00 pm - 10:00 pm
 • HCC
  July 26, 2020
  8:00 pm - 10:00 pm

Digwyddiadau i ddod

Sep

10

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 CFfI Gwent

20:00pm
View Event

Sep

19

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru

10:30am
View Event

Sep

24

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 CFfI Ynys Môn

19:30pm
View Event