Dolenni Defnyddiol

Mae’r gwefannau a nodwyd isod yn darparu y manylion, cyngor ac arweiniad cyfredol am y coronafeirws; a all fod o fudd i chi a’ch clwb CFfI.

Llywodraeth Cymru, Coronafeirws yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyngor Llywodraeth Prydain ar coronafeirws

Ffederasiwn Cenedlaethol Clybiau Ffermwyr Ifanc