Cyfleoedd Swyddi Lleol

Wynnstay

Mae Wynnstay yn hysbysebu am swyddi dros dro a rhai parhaol oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19.

Mwy o wybodaeth isod.

SgrinWyna 2022!

Ffrwd byw ar wefan Amgueddfa Cymru yw SgrinWyna sy’n dangos cyfnod prysur ŵyna ar fferm Llwyn-yr-eos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, gan rannu’r profiad blynyddol ar y safle.Mae’n cael ei wylio ar draws y byd, a gall cynulleidfaoedd ymuno â’r cyffro 24/7, a chynnig sylwadau a holi cwestiynau am y broses. 

Hysbysfwrdd Swyddi Lleol Dot Cymru

Wrth ddilyn y ddolen isod gwelwch hysbysebion swyddi Cymraeg gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy’n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai’n hanfodol neu’n ddymunol.