Cyfleoedd Swyddi Lleol

Rural Youth Europe

Er gwaethaf iddo peidio â bod yn swydd ‘leol’, mae’r rôl hon gyda Rural Youth Europe yn sicr yn gyfle.

Mae Rural Youth Europe yn recriwtio rheolwr prosiect rhan amser newydd i ymuno â’u tîm llawn cymhelliant gan ddechrau o fis Ionawr 2021. Bydd y swydd wedi’i lleoli yn swyddfa’r sefydliad yn Helsinki, y Ffindir ond gellir gwneud rhywfaint o’r gwaith o bell ac nid oes angen cymudo bob dydd o reidrwydd. i’r swyddfa.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Sul 15fed Tachwedd 2020. Am ragor o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod.

Wynnstay

Mae Wynnstay yn hysbysebu am swyddi dros dro a rhai parhaol oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19.

Mwy o wybodaeth isod.

Hysbysfwrdd Swyddi Lleol Dot Cymru

Wrth ddilyn y ddolen isod gwelwch hysbysebion swyddi Cymraeg gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy’n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai’n hanfodol neu’n ddymunol.