Cyfleoedd Swyddi Lleol

Swyddog Marchnata a  Gweinyddol – Sir Gar

Wynnstay

Mae Wynnstay yn hysbysebu am swyddi dros dro a rhai parhaol oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19.

Mwy o wybodaeth isod.

Hysbysfwrdd Swyddi Lleol Dot Cymru

Wrth ddilyn y ddolen isod gwelwch hysbysebion swyddi Cymraeg gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy’n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai’n hanfodol neu’n ddymunol.