Diweddariadau, Canllawiau ac Adnoddau

Canllawiau diweddaraf o ran y firws Corona â chlybiau CFfI yng Nghymru

Daeth “Toriad Tân” (FireBreak) Cymru i ben am 1: 00 y bore ar y 9fed o Dachwedd.

Sylwch ar y pwyntiau canlynol mewn perthynas â gweithgareddau CFfI ledled y wlad

• Medru’r ail-ddechrau cynnal gweithgareddau i grŵp o hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored, fel y caniateir cyn y “Toriad Tân”.

• Gellir cynnal gweithgareddau i grŵp bach, hyd at 15 o bobl, dan do. Er dylid nodi mae hyn yn ddibynnol ar faint eich lle. Os fod gennych lai o le dan do, dylid cynnwys llai na 15 o bobl.

• Rhaid defnyddio canllaw diogelu CFfI (YFC Covid-secure guide) i gynllunio gweithgareddau – mae’r canllaw yn cynnwys templedi o ddogfennau cynllunio ac asesiadau risg y gellir eu cwblhau a’u cadw’n ddiogel.

• Rhaid parhau i gydymffurfio gyda’r pellter cymdeithasol wrth gynnal y gweithgareddau.

• Rhaid i swyddogion ac arweinwyr CFfI gasglu gwybodaeth profi ac olrhain (Track and Trace), ac ymgysylltu â’r gwasanaeth profi ac olrhain (Track and Trace) os cysylltir â nhw.