Pethau Parti | Party Platter

Pam ddaw’r cyfnod o gloi i ben fydd pawb yn ysu i gwrdd, a nifer fawr o glybiau a siroedd yn awyddus i gael parti. Ond pa fwydydd fydd yn eich parti chi? Paratoi bwyd sawus neu melys sy’n addas i’w weini mewn parti. 

When the lockdown ends we’ll all be very keen to catchup. As club and counties we’ll be looking at organising some sort of party, so prepare your favourite party food so we’ve got a buffet to remember!