Coronafeirws Blogs News Newyddion Cylchlythyr Blogiau Datganiadau i'r wasg Canlyniadau Podlediadau Arall
Read article

21 July 2021

Bydd chwech o aelodau ffermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn magu moch mis Medi eleni wedi iddynt ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch ...

Darllen Mwy
Read article

03 June 2021

Bydd ffermwyr ifanc yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth goginio a fydd yn amlygu cynnyrch Cymreig lleol a chynaliadwy. Nod ‘Tyrd ...

Darllen Mwy
Read article

24 May 2021

Mae arolwg ar gysylltedd digidol wedi dangos y bwlch enfawr rhwng ardaloedd trefol a rhai gwledig o ran mynediad i ...

Darllen Mwy
Read article

18 March 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod ...

Darllen Mwy
Read article

12 March 2021

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr – mae CFfI Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw ...

Darllen Mwy
Read article

09 February 2021

Mae undebau ffermio Cymru a CFfI Cymru wedi ysgrifennu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i fynegi pryderon ...

Darllen Mwy
Read article

02 February 2021

Yn CFfI Cymru rydym yn angerddol am yr amgylchedd ac yn credu’n gryf bod un digwyddiad llygredd yn un yn ...

Darllen Mwy
Read article

03 Rhagfyr 2020

Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a ...

Darllen Mwy
Read article

02 Rhagfyr 2020

Mae Teleri Evans, ffermwr ifanc o Geredigion, wedi cael ei henwi’n enillydd yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a ...

Darllen Mwy