Coronafeirws Blogs News Newyddion Cylchlythyr Blogiau Datganiadau i'r wasg Canlyniadau Podlediadau Arall
Read article

18 March 2021

Bydd Eisteddfod flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei flaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal dros gyfnod o bedwar diwrnod ...

Darllen Mwy
Read article

12 March 2021

O iaith y cariadon, i hêr-straeon; bwtsiera i fywyd myfyrwyr – mae CFfI Cymru yn lansio gwasanaeth newydd ac unigryw ...

Darllen Mwy
Read article

09 February 2021

Mae undebau ffermio Cymru a CFfI Cymru wedi ysgrifennu i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i fynegi pryderon ...

Darllen Mwy
Read article

02 February 2021

Yn CFfI Cymru rydym yn angerddol am yr amgylchedd ac yn credu’n gryf bod un digwyddiad llygredd yn un yn ...

Darllen Mwy
Read article

03 Rhagfyr 2020

Daeth dros 150 o aelodau ynghyd i gystadlu yn Ffair Aeaf Rithiol 2020 gan arddangos nid yn unig sgiliau a ...

Darllen Mwy
Read article

02 Rhagfyr 2020

Mae Teleri Evans, ffermwr ifanc o Geredigion, wedi cael ei henwi’n enillydd yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a ...

Darllen Mwy
Read article

25 November 2020

Bydd Ffair Aeaf flynyddol CFfI Cymru yn mynd yn ei blaen eleni ar draws rhith-lwyfannau’r sefydliad.  Yn cael ei gynnal ar ddydd Llun 30 Dachwedd ...

Darllen Mwy
Read article

17 November 2020

Am yr ail flwyddyn yn olynol, diolch i haelioni caredig Quad Bikes Cymru, mae CFfI Cymru yn cynnig cyfle i’w ...

Darllen Mwy
Read article

17 November 2020

Er gwaethaf Coronavirus yn rhwystro calendr cystadlaethau’r CFfI, mae gan aelodau Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion achos i ddathlu gan ...

Darllen Mwy