Canlyniadau

Canlyniadau Dydd Mercher Sioe Rhithiol

Gêm Yr Oesoedd Cadeiryddion Sir

1af – Esyllt Jones, Ceredigion

2il – Rhys Richards, Ynys Môn

3ydd – Abigail Williams, Gwent

Rhith-farnu Defaid Texel Glas

Dan 19

1af – Caryl Davies, Sir Benfro

=2il – Elin Rattray, Ceredigion

=2il – Holly Page, Maldwyn

Dan 27

1af – Elen Hughes, Clwyd

2il – Cain Angharad Owen, Ynys Môn

3ydd – Emma Harding, Maldwyn

Tîm

=1af – Emma Harding & Holly Page, Maldwyn

=1af – Cain Angharad Owen & Rhisiart Parry, Ynys Môn

3ydd – Elen Hughes & Aled Davies, Clwyd

Crefft – Creu eitem rhoddedig o grefft i ddathlu Ambiwlans Awyr Cymru yn 20 oed – unrhyw gyfrwng

1af – Katie Sauro, Sir Gâr

2il – Alex Price, Maesyfed

=3ydd – Hannah Mason, Gwent

=3ydd – Lliwen Jones, Maldwyn