Canlyniadau

Canlyniadau Dydd Mawrth Sioe Rhithiol

Fideo i hyrwyddo eich Clwb

1af – CFFI Clunderwen, Sir Benfro

2il – CFFI Llanfair ym Muallt, Brycheiniog

3ydd – CFFI Dyffryn Tanant, Maldwyn

Coginio – Gwneud pryd gan ddefnyddio un eitem penodol BETYS

1af – Lliwen Jones, Maldwyn

2il – Elin Lloyd-Davies, Maldwyn

3ydd – Ella Campell, Maesyfed

Fideo Rŵtin Dawns – Aelodau i greu a chyflwyno/dysgu Rŵtin dawns.

1af – Mali Samuel, Sir Gâr

2il – Daniel Morgan, Sir Benfro

3ydd – Tara Wyn Evans, Eryri