Canlyniadau

Canlyniadau Dydd Llun Sioe Rhithiol

Unrhyw can / medli o’r 90au

1st – Elliw Jones, Eryri

2nd – Lois Wyn Hughes, Meirionydd

=3rd – Mared Phillips, Sir Benfro

=3rd – Glesni Rhys Jones, Ynys Môn

Arwydd Hyrwyddo – Arwydd i hyrwyddo Ffermio Cymraeg neu/a Prydeinig

1st – CFFI Llysyfran, Sir Benfro

2nd – CFFI Templeton, Sir Benfro

3rd – CFFI Bro Ddyfi, Maldwyn

Rhith-farnu Cobiau Cymreig Adran D

DAN 19

1st – Aled Thomas, Sir Gâr

2nd – Ceirios Thomas, Sir Benfro

3rd – Holly Page, Maldwyn

DAN 27

1st – Non Gwenllian Williams, Ynys Môn

2nd – Emma Harding, Maldwyn

3rd – Kizzie Lucas, Sir Benfro

TÎM

1st – Emma Harding & Holly Page, Maldwyn

2nd – Kizzie Lucas & Ceirios Thomas, Sir Benfro

= 3rd – Aaron Hughes & Aled Thomas, Sir Gâr

=3rd – Non Gwenllian Williams & Sian Rowlands, Ynys Môn

CANLYNIADAU TERFYNOL DYDD LLUN