Canlyniadau

Canlyniadau Dydd Iau Sioe Rhithiol

Creu eitem wedi’i hailgylchu – unrhyw gyfrwng

1af – Sian Healey, Brycheiniog

2il – Amy Edwards, Maesyfed

3ydd – Cerys Haf Harris, Clwyd

Rhith-farnu Gwartheg yr Ucheldir

Dan 19

1af – Dani Harley, Brycheiniog

2il – Caryl Davies, Sir Benfro

=3ydd – Holly Page, Maldwyn

=3ydd – Tilley Booth, Clwyd

Dan 27

1af – Tudor Lewis, Maldwyn

2il – Richard Lewis Jones, Meirionnydd

=3ydd – Mared Jones, Clwyd

=3ydd – Cain Angharad Owen, Ynys Môn

Tîm

1af – Caitlin Harley & Dani Harley, Brycheiniog

2il – Tudor Lewis & Holly Page, Maldwyn

3ydd – Mared Jones & Tilley Booth, Clwyd

CANLYNIADAU TERFYNOL

1 = Maldwyn

2 = Sir Benfro

3 = Clwyd

4 = Maesyfed

5 = Sir Gâr

6 = Brecknock

7 = Gwent

8 = Ynys Môn

9t = Meirionnydd

10 = Eryri

11 = Ceredigion

12 = Glamorgan