Canlyniadau

Canlyniadau Diwrnod Amaeth

Cynhaliwyd ar ddydd Sul 15 Awst ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Stocmon Iau y Flwyddyn CFfI Cymru

Stocmon Hŷn y Flwyddyn CFfI Cymru

Cneifio

Tynnu’r Gelyn

Codi Ffens Hŷn

Diolch yn fawr i NFU Mutual Charitable Trust am noddi’r diwrnod.