Arall

Calendr CFfI Cymru

Ar ôl yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn heriol i bawb, mae CFfI Cymru yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu yn y flwyddyn newydd. A pha ffordd well o wneud hynny na gyda rhyddhau Calendr CFfI Cymru sy’n cynnig tudalen wag i ni i gyd i ddechrau o’r newydd yn 2021.

Mae’r calendr yn seiliedig ar thema ‘CFfI drwy’r Tymhorau’ ac yn cynnwys lluniau o bob un o’r 12 ffederasiwn gyda rhai siroedd wedi cynnal cystadlaethau ffotograffiaeth i herio eu haelodau i gipio eu sir ar ei gorau.

Hoffem ddiolch i’r holl noddwyr a welir yn y calendr am eu cefnogaeth a’u haelioni, gyda diolch arbennig i’r prif noddwr Welsh Farm Supplies.

Mae’r calendr ar gael i’w brynu ar wefan CFfI Cymru (www.cffi.cymru). Bydd hanner enillion y calendrau yn mynd i CFfI Cymru ac wrth dalu bydd cyfle i gwsmeriaid ddewis pa ffederasiwn sirol fydd yn derbyn yr hanner cant sy’n weddill. Hefyd, mae nifer gyfyngedig o galendrau ar gael i’w prynu’n uniongyrchol gan swyddogion sirol.