Arall

Arbedwch 50% ar bris hyfforddiant Cneifio Defaid

Gall aelodau’r CFfI arbed 50% ar gost hyfforddiant tuag at ennill cymhwyster Sêl Las trwy gynllun disgownt FfCCFfI gyda Gwlân Prydain.

Mae’r cynnig gan Wlân Prydain yn golygu fod aelodau FfCCFfI yn talu £105 yn unig (yn cynnwys TAW) am gwrs deuddydd, sy’n ostyngiad o 50% ar bris ffi safonol y cwrs, sef £210 (yn cynnwys TAW). Mae’n gymhwyster hanfodol ar gyfer unrhyw aelodau o’r CFfI sy’n dymuno cyfranogi yng nghystadleuaeth Cneifio Defaid FfCCFfI ond mae’n ddelfrydol hefyd i unrhyw un sy’n dymuno gwella eu sgiliau cneifio.

Bydd y cwrs cneifio deuddydd yn trafod yr holl hanfodion ar gyfer tymor cneifio llwyddiannus ac mae’n cynnwys:

  • Cyflwyniad i gneifio
  • Iechyd a diogelwch a’r defnydd o offer cneifio
  • Arddangosiadau ac ymarferion ymarferol
  • Cymorth un ac un gan hyfforddwr.

I fod yn gymwys i elwa o’r cynnig hwn, rhaid i chi fod yn aelod presennol o Glwb Ffermwyr Ifanc sy’n aelod cyswllt o FfCCFfI yng Nghymru a Lloegr ac sydd heb fynychu cwrs yn flaenorol.

Mae tystysgrif Sêl Aur gan Ciaran McNulty o CFfI Alnwick yn Swydd Northumberland, ac ef oedd enillydd cystadleuaeth Cneifio Defaid FfCCFfI yn 2021. Fe wnaeth annog aelodau i elwa o gyrsiau Gwlân Prydain:

“Buaswn yn argymell y dylai unrhyw un sy’n mynd ati i gneifio ac yn gwneud unrhyw fath o gneifio (hyd yn oed cneifio eich defaid eich hun) wneud y cyrsiau hyfforddi sy’n cael eu cynnig gan Wlân Prydain. Roedd yn help mawr i mi. Mae’r bobl sy’n eich hyfforddi chi ymhlith goreuon y diwydiant cneifio.” 

Cynigir amrywiaeth o gyrsiau penodol ar gyfer aelodau FfCCFfI, ond os bydd y rhain yn rhy bell i ffwrdd, gellir cynnig dewis arall lle bo hynny’n bosibl.

Mae Gwlân Prydain hefyd yn cynnig cyrsiau trin a thrafod gwlân i aelodau CFfI; mae’n costio £60 (yn cynnwys TAW) am hyfforddiant diwrnod gan driniwr gwlân cystadleuol amlwg.  

I gadw lle ar gwrs hyfforddi Sêl Las:

I neilltuo eich lle, cysylltwch ag un o Gydlynwyr Rhanbarthol Gwlân Prydain cyn y dyddiad cau, sef 31 March 2022. Emma Jagger, 01274 688666. EmmaJagger@britishwool.org.uk neu Richard Schofield, Ffôn: 07966 291618.

Bydd angen i chi roi eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhif eich cerdyn aelodaeth CFfI.